Posts tagged ‘Егоїзм’

Егоїзм та егоцентризм у підлітковому віці. Тест

Егоцентризм (лат. Ego — «я», лат. centrum — «центр») — нездатність чи невміння індивіда встати на чужу точку зору. Сприйняття своєї точки зору як єдиної існуючої. Термін введений в психологію Жаном Піаже для опису особливостей мислення, характерного для дітей у віці до 8-10 років. З різних причин така особливість мислення в різного ступеня вираженості може зберігатися і в більш зрілому віці.

Егоїзм (від лат. ego — я) — ціннісна орієнтація суб’єкта, що характеризується переважанням в його життєдіяльності самокорисливих особистих інтересів і потреб відносно до інтересів інших людей і соціальних груп. (більше…)

Хмаринка позначок